Tag Archives: sk.forskare

Miljöfrågan-Rent vatten sidan

Har under efternattens lopp bearbetat fliken Miljöfrågan – Rent Vatten på Norah4you. Hoppas den är mer lättläst nu.
Miljöfrågan rent vatten, Norah4you sida

Multiplication with decimal

Swedish text

Fakta Matematiska beräkningar.

 

Multiplikation med decimaler.

Bakgrund: Om man vill veta svaret på vad 0,03819 blir om någon vill öka det värdet 5% gäller det att hålla i minnet vad 5 % är. Vilket i CO2-folkets fall vara kunskap som gått förlorad eller så missade de i årskurs 5 när multiplikation med decimal förr i tiden ingick i vad man skulle lära sig. De som gått grundskolan fick i många fall mer mängdlära först och multiplikation med två decimaltal först i 7:an. Liknande har tyvärr inträffat i kunskapsförvanskning i nya skolformer i stor del av världen.

Därav att t.o.m. sk. erkända forskare, erkända inom sina specialområden men i stort okunniga om det som går utanför deras djupkunskap, räknar fel gång på gång och missar detta faktum…..

 

Exempel ovan:

0,03819 x 5/100  kan även skrivas 0,03819 x 0,05. Uträknat ger det 0,0019095

Nu var i och för sig 0,03819 ett värde som är avrundat uppåt men det gör inte saken bättre för de som missade dessa enkla matematiska beräkningsregler för multiplikation där siffrorna som skall beräknas är skrivna i decimalform.

 

Hoppas innerligt att de flesta som läser detta åtminstone förstår följande:

 

Om vi skall öka ett värde 0,03819 med 5 % så blir beräkningen följande:

 

   0,03819

+ 0,0019095

= 0.0400995

 

Vilket ger vid handen för alla som kan det de borde kunnat i matematik som sämst när de lämnade 7:an att båda värdena när det skall avrundas till 2 decimaler blir, 0,04.

 

Vad är det jag visat ovan? Jo den enklaste varianten av förklaringsmodell för de som går och fantiserar om att CO2-värdet OM det höjdes med 5% vilket förs fram som skräckscenario ändå är samma 0,04% som det CO2 värde som först uppmättes i atmosfären på 1700-talet och som varit detsamma, inte ökat på det sätt som icke matematiskt begåvade försökt få det till.

 

Kuriosa i sammanhanget är att det scenario som utifrån naturens egna lagar där ett antal kretslopp ingår som CO2 folket glömt bort idag, är att när teorierna om CO2 ökningen presenterades 1896[1], så gjorde den mycket kände Svante Arrhenius, vetenskapsman inom såväl Fysik som Kemi, också en felplacering av sitt decimalkomma. Han trodde att CO2 halten år 1995 skulle vara 0,7%…. men läser man hans beräkningar så ser man var han gjorde felet och att värdet om hans beräkningar av naturens egen förändring skulle vara 0,07%. Dock är det idag samma som på 1700-talet dvs. 0,04% när vi avrundar till två decimaler.

 

Kuriosa: På 1930-talet förutsattes det att även fjärde och som sämst femteklassare klarade ovanstående beräkningar. Då skulle elever som gått ut fjärde årskursen kunna och de som i femte gick över till realskolan repetera tal som t.ex.: ”Hur mycket salt finns det i 1650 kr havsvatten, som innehåller 3.4% salt? (tal 590 sid 51; Rendahl-Wahlström-Frank; Räknebok för realskolan första delen För den fyraåriga realskolans första klass, Stockholm 1930)


[1]        Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896 publicerat Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911

Advertisement