Tag Archives: Matematik

3 maj:s mest okunniga kommentar

cite>J

Du måste missförstått hela begreppet Global Warming. Du skriver om Sverige, Sverige, Sverige, när det precis som du säger blir färre och färre nötkreatur i Sverige, en viktig sak att titta på är just ordet global, något elever lär sig i åk 1.

Ditt försök till enkla poäng är nedvärderande för de som inte är korkade, fakta är att världen blir varmare och varmare, pol-isarna och världens glaciärer smälter tidigare och fortare (finns dokumenterat på faktamässigt korrekt vis), inte s.k. ”justerat”.

Tror du på allvar att det är ett problem med gradantalet i sig?, som att du skulle börja koka för att det blev ett par grader varmare? Hur dum får man bli? Det handlar om eftereffekterna, det handlar om att vädersystemet förändras och jordens arealer blir mindre och mindre för torkan gör savann till öken, vattennivåerna stiger.

Vad gör du när 3 miljarder människor förlorat sina hem och står och knackar (våldsamt) på din dörr, för deras möjlighet till hem och liv ligger under vatten för att pol-isarna och glaciärerna har smält.

Du kan tala om matematik hur du mycket du vill, men när ½ av världens befolkning inte har möjlighet till ett hem där de en gång hade, så flyttar de, likt alla människor…

Så mina fråga är till dig: Har du plats för 3 miljarder människor i din hall?

Här är lite enkel matte, eftersom du nu är så förtjust i det.

Mindre odlingsarealer = Mindre mat = Fler konflikter = Fler krig = Fler nödställda = Fler flyktingar = Fler människor på ett område = ?

Svaret på ekvationen: Olöslig, ? = Fler konflikter -> Fler människor på ett område, ad infinitum.

Min kommentar är slut och din respons är klart ointressant och felinformerad om din bloggs föregående skrifters någon info är att gå på. Du skrev bara på en fel morgon, en annan morgon hade jag redan varit på väg, bättre lycka nästa gång, för vi hörs inte igen Signaturen J i min bloggartikel Matematik och klimatfantaster, Norah4you 3 maj 2013

Påstående: Ditt försök till enkla poäng är nedvärderande för de som inte är korkade, fakta är att världen blir varmare och varmare, polisarna och världens glaciärer smälter tidigare och fortare (finns dokumenterat på faktamässigt korrekt vis), inte s.k. ”justerat”.
Verkligheten:Polarisarna smälter INTE tidigare eller fortare nu än för t.ex. 30 år sedan. Inte ens om man kapar, vilket klimatfantaster har tendens att göra med kurvor, vore påståendet korrekt.
Arctic Sea Ice Extent, ijis.iarc.uaf.edu som ger dagliga siffror utifrån den mätvariant som nu är vanlig.

Verkligheten är den att polaris smälter respektive fryser säsongvis. Detta beror på jordens vinkel mot solen, vobbling o.s.v. vilket ger olika årstider, samt om vi på jorden haft mycket stora vulkanutbrott där stoff täckt lager i atmosfären på sådant sätt att instrålning hindrats. Detta skedde 1341 efter stora utbrott på Island samt mellan Island och Grönland, detta skedde 1783 då Lakidimman gav upphov till kallare väder på stora delar av Norra Halvklotet, värst drabbat av det senare vulkanutbrottet var Europa. Extremväder, kalla vintrar och stort antal dödsfall i Europa.

Påstående: Tror du på allvar att det är ett problem med gradantalet i sig?, som att du skulle börja koka för att det blev ett par grader varmare? Hur dum får man bli? Det handlar om eftereffekterna, det handlar om att vädersystemet förändras och jordens arealer blir mindre och mindre för torkan gör savann till öken, vattennivåerna stiger.
Verkligheten: Det är inte sant att vattennivår stiger för att is smälter. Läs Archimedes princip och lär Er förstå vad det innebär. Archimedes princip, Norah4facts sida
Konkret: Oavsett om det är is i vatten eller is på land som trycker ner landet, så gäller att “alla föremål som sänks, trycks eller hålls nere i vätska “trycker” undan motsvarande storlek på vikten av det föremål, stort som litet, som sänks, trycks eller hålls nere i vätskan.

För övrigt undrar jag om dagens yngre aldrig har isbitar i sina drinkar? OM de har det, så vore det roligt att få höra vilka som råkat ut för att drinken svämmat över när isbiten smält? 😛

Så okunskapen och demonstrerandet av sin egen dumhet står kommentatören J för. Det är tillåtet att vara dum. Mycket dumt att bevisa det ÄVEN om den som gör det tillhör de dryga 80% av Grundskoleeleverna som inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet Fysik eller ens fått ha en lärare som överhuvudtaget läst Fysik ovanför Gymnasienivån. Båda företeelserna vanliga i Sverige efter Grundskolans införande och senare följande Kommunalisering av skolan!

Advertisement

Multiplication with decimal

Swedish text

Fakta Matematiska beräkningar.

 

Multiplikation med decimaler.

Bakgrund: Om man vill veta svaret på vad 0,03819 blir om någon vill öka det värdet 5% gäller det att hålla i minnet vad 5 % är. Vilket i CO2-folkets fall vara kunskap som gått förlorad eller så missade de i årskurs 5 när multiplikation med decimal förr i tiden ingick i vad man skulle lära sig. De som gått grundskolan fick i många fall mer mängdlära först och multiplikation med två decimaltal först i 7:an. Liknande har tyvärr inträffat i kunskapsförvanskning i nya skolformer i stor del av världen.

Därav att t.o.m. sk. erkända forskare, erkända inom sina specialområden men i stort okunniga om det som går utanför deras djupkunskap, räknar fel gång på gång och missar detta faktum…..

 

Exempel ovan:

0,03819 x 5/100  kan även skrivas 0,03819 x 0,05. Uträknat ger det 0,0019095

Nu var i och för sig 0,03819 ett värde som är avrundat uppåt men det gör inte saken bättre för de som missade dessa enkla matematiska beräkningsregler för multiplikation där siffrorna som skall beräknas är skrivna i decimalform.

 

Hoppas innerligt att de flesta som läser detta åtminstone förstår följande:

 

Om vi skall öka ett värde 0,03819 med 5 % så blir beräkningen följande:

 

   0,03819

+ 0,0019095

= 0.0400995

 

Vilket ger vid handen för alla som kan det de borde kunnat i matematik som sämst när de lämnade 7:an att båda värdena när det skall avrundas till 2 decimaler blir, 0,04.

 

Vad är det jag visat ovan? Jo den enklaste varianten av förklaringsmodell för de som går och fantiserar om att CO2-värdet OM det höjdes med 5% vilket förs fram som skräckscenario ändå är samma 0,04% som det CO2 värde som först uppmättes i atmosfären på 1700-talet och som varit detsamma, inte ökat på det sätt som icke matematiskt begåvade försökt få det till.

 

Kuriosa i sammanhanget är att det scenario som utifrån naturens egna lagar där ett antal kretslopp ingår som CO2 folket glömt bort idag, är att när teorierna om CO2 ökningen presenterades 1896[1], så gjorde den mycket kände Svante Arrhenius, vetenskapsman inom såväl Fysik som Kemi, också en felplacering av sitt decimalkomma. Han trodde att CO2 halten år 1995 skulle vara 0,7%…. men läser man hans beräkningar så ser man var han gjorde felet och att värdet om hans beräkningar av naturens egen förändring skulle vara 0,07%. Dock är det idag samma som på 1700-talet dvs. 0,04% när vi avrundar till två decimaler.

 

Kuriosa: På 1930-talet förutsattes det att även fjärde och som sämst femteklassare klarade ovanstående beräkningar. Då skulle elever som gått ut fjärde årskursen kunna och de som i femte gick över till realskolan repetera tal som t.ex.: ”Hur mycket salt finns det i 1650 kr havsvatten, som innehåller 3.4% salt? (tal 590 sid 51; Rendahl-Wahlström-Frank; Räknebok för realskolan första delen För den fyraåriga realskolans första klass, Stockholm 1930)


[1]        Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896 publicerat Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911