Tag Archives: IPCC

3 maj:s mest okunniga kommentar

cite>J

Du måste missförstått hela begreppet Global Warming. Du skriver om Sverige, Sverige, Sverige, när det precis som du säger blir färre och färre nötkreatur i Sverige, en viktig sak att titta på är just ordet global, något elever lär sig i åk 1.

Ditt försök till enkla poäng är nedvärderande för de som inte är korkade, fakta är att världen blir varmare och varmare, pol-isarna och världens glaciärer smälter tidigare och fortare (finns dokumenterat på faktamässigt korrekt vis), inte s.k. ”justerat”.

Tror du på allvar att det är ett problem med gradantalet i sig?, som att du skulle börja koka för att det blev ett par grader varmare? Hur dum får man bli? Det handlar om eftereffekterna, det handlar om att vädersystemet förändras och jordens arealer blir mindre och mindre för torkan gör savann till öken, vattennivåerna stiger.

Vad gör du när 3 miljarder människor förlorat sina hem och står och knackar (våldsamt) på din dörr, för deras möjlighet till hem och liv ligger under vatten för att pol-isarna och glaciärerna har smält.

Du kan tala om matematik hur du mycket du vill, men när ½ av världens befolkning inte har möjlighet till ett hem där de en gång hade, så flyttar de, likt alla människor…

Så mina fråga är till dig: Har du plats för 3 miljarder människor i din hall?

Här är lite enkel matte, eftersom du nu är så förtjust i det.

Mindre odlingsarealer = Mindre mat = Fler konflikter = Fler krig = Fler nödställda = Fler flyktingar = Fler människor på ett område = ?

Svaret på ekvationen: Olöslig, ? = Fler konflikter -> Fler människor på ett område, ad infinitum.

Min kommentar är slut och din respons är klart ointressant och felinformerad om din bloggs föregående skrifters någon info är att gå på. Du skrev bara på en fel morgon, en annan morgon hade jag redan varit på väg, bättre lycka nästa gång, för vi hörs inte igen Signaturen J i min bloggartikel Matematik och klimatfantaster, Norah4you 3 maj 2013

Påstående: Ditt försök till enkla poäng är nedvärderande för de som inte är korkade, fakta är att världen blir varmare och varmare, polisarna och världens glaciärer smälter tidigare och fortare (finns dokumenterat på faktamässigt korrekt vis), inte s.k. ”justerat”.
Verkligheten:Polarisarna smälter INTE tidigare eller fortare nu än för t.ex. 30 år sedan. Inte ens om man kapar, vilket klimatfantaster har tendens att göra med kurvor, vore påståendet korrekt.
Arctic Sea Ice Extent, ijis.iarc.uaf.edu som ger dagliga siffror utifrån den mätvariant som nu är vanlig.

Verkligheten är den att polaris smälter respektive fryser säsongvis. Detta beror på jordens vinkel mot solen, vobbling o.s.v. vilket ger olika årstider, samt om vi på jorden haft mycket stora vulkanutbrott där stoff täckt lager i atmosfären på sådant sätt att instrålning hindrats. Detta skedde 1341 efter stora utbrott på Island samt mellan Island och Grönland, detta skedde 1783 då Lakidimman gav upphov till kallare väder på stora delar av Norra Halvklotet, värst drabbat av det senare vulkanutbrottet var Europa. Extremväder, kalla vintrar och stort antal dödsfall i Europa.

Påstående: Tror du på allvar att det är ett problem med gradantalet i sig?, som att du skulle börja koka för att det blev ett par grader varmare? Hur dum får man bli? Det handlar om eftereffekterna, det handlar om att vädersystemet förändras och jordens arealer blir mindre och mindre för torkan gör savann till öken, vattennivåerna stiger.
Verkligheten: Det är inte sant att vattennivår stiger för att is smälter. Läs Archimedes princip och lär Er förstå vad det innebär. Archimedes princip, Norah4facts sida
Konkret: Oavsett om det är is i vatten eller is på land som trycker ner landet, så gäller att “alla föremål som sänks, trycks eller hålls nere i vätska “trycker” undan motsvarande storlek på vikten av det föremål, stort som litet, som sänks, trycks eller hålls nere i vätskan.

För övrigt undrar jag om dagens yngre aldrig har isbitar i sina drinkar? OM de har det, så vore det roligt att få höra vilka som råkat ut för att drinken svämmat över när isbiten smält? 😛

Så okunskapen och demonstrerandet av sin egen dumhet står kommentatören J för. Det är tillåtet att vara dum. Mycket dumt att bevisa det ÄVEN om den som gör det tillhör de dryga 80% av Grundskoleeleverna som inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet Fysik eller ens fått ha en lärare som överhuvudtaget läst Fysik ovanför Gymnasienivån. Båda företeelserna vanliga i Sverige efter Grundskolans införande och senare följande Kommunalisering av skolan!

Fakta om solen


FAKTA OM SOLEN
Bakgrund: Det finns ett konsensus hos i princip alla som inte tillhör de som är bokstavstroende att solen är cirka 4-4,5 miljarder år gammal. Däremot varierar det om hur länge till man tror att solen kan vara sol för jorden. Där varierar det utifrån beräkningar om solens nuvarande mängd väte – som teoretiskt sett skulle ge lika lång livstid till för solen; och beräkningar på hur energiförluster i form av solstormar och annat skulle kunna ge – teoretiskt sett i varje fall 2 miljarder livsår till för solen.

99 % av Vintergatans totala massa finns i vår sol om Rymdportalen har rätt i sina beräkningar. (inte sett något som tyder på motsatsen hittills). Rymdportalen når du genom Astronomi/Solen, rymdportalen.com där kan du även läsa om den proton-protonkedja som gör att väte slås samman till helium. Vilket är en av grundförutsättningarna för att solenergin kan spridas ut och bl.a. utgöra basen för livet på jorden.

· Solens diameter brukar som rymdportalen anger ges som en ekvatorialdiameter 1.392.000 kilometer
· Redan Jean Picard, död 1682, beräknade den till ett näraliggande men något större diameter. Det var därför som sateliten som skickades upp 15 juni 2010 för att mer exakt mäta solens diameter fick hans namn. Frågan var om det möjligen skulle kunna vara så att solens diameter krympt (bl.a. på grund av solstormar) eller om det var så att hans beräkningar inte var tillräckligt exakta.

När det gäller solen, så har mätningen av den samlade strålningen från solen inte mycket mer än 40 års mätresultat att luta sig mot. Vad man sett där, och som i stort bekräftats av t.ex. dendrokronologiska mätningar av kol-14 i trä och när det gäller betyllium-10 i iskärnor (som inte ger exakta värden eftersom vatten även i frusen form tenderar att söka sig närmare jordens medelpunkt, dvs till lägsta punkt) stämmer något så när överens. Inte riktigt. Men de 40 årens mätresultat ger vid handen att solen ibland ‘går i ide’. Om man går ut ifrån de watt/m3 som solen enligt beräkningar strålar ut, så har man i stort sett en 11 års cykel. Vilket även kan ses på de sk. ‘transportbanden’ som tänjs ut. År 2008 nådde solplasmans strömmar nästan helt till polerna och tempot i transportbandsrörelserna norr och söder om solens ekvator var ovanligt lågt. Dr Mausumi Dikpati och hennes forskarlag vid Center for Atmospheric Research, Colorado, presenterade efter beräkningar och mätningar en teori att det finns någon form av ‘havsströmmar’ i form av varm plasma som rör sig under solens yta. Kan mycket väl vara så även om jag inte helt får ihop det med strängteorin. Till skillnad från många andra tycker jag strängteori förklarar det mesta på ett enkelt sätt om man utgår från ett problem som rör energi och energisrörelser, samt påverkan och använder sig av strängteorins möjligheter vid analys.
Vet inte om du vet, men det var härom året som det bevis kom som tycks visa att strängteorin är en hypotes som kan leda till en hållbar slutsats om energin. Vilket i och för sig kommer att få stor impacts på en hel del annat vi fått lära oss. Men det lämnar jag därhän här.

Tips för den som vill få enklast möjliga förklaring om strängteorin:
Brian Greene, Ett utsökt universum, pocketupplaga på svenska 2002
vill du läsa den engelska utgåvan:
Brian Greene, The elegant universe : superstrings, hidden dimensions and the quest for the ultimate theory, NY 1999
ISBN 0-393-04688-5

Innan jag i andra artiklar går igenom Solens påverkan på jorden beroende på var i vår ellips runt solen vi befinner oss och vilken vinkel etc, samt självfallet även Fotosyntesen, Kolets kretslopp, Vattnets kretslopp m.m. så vill jag bara be dig hålla i minnet följande enkla övning som elever på 1930-talet fick göra i andra klass Folkskolan:
Man öppnar en dörr och tänder ett stearinljus. Om man håller stearinljuset nära tröskeln, ‘drar’ ljuslågan åt ett håll. Notera. Håll så stearinljuset högst upp i dörröppningen. Notera åt vilket håll ‘ljuslågan drar’.
Slå sedan upp t.ex. Gaser och Gaslagar, Johan Andersson, Elmira Mohammadi ochMattias Petersson, Fysik Chalmers där grundläggande kunskap som du borde haft med dig finns i första avsnittet. Resten bör du läsa för att förstå att det där med gaser och värme inte är så enkelt som CO2-folket försöker få det till.