Fakta om månen

FAKTA OM MÅNEN

Månen finns cirka 384.400 kilometer bort från jorden dvs 38.440 mil bort när den är som närmast. Den eliptiska banan runt jorden tar månen som längst 406.700 km bort från jorden.

Månens dragningskraft under olika faser och över varierande avstånd går att beräkna med Newtons ekvation
F = (G x m1 X m2) / r 2
där F är gravitationskraften i Newtons (N), g är gravitationskonstanten i Nm 2 / kg 2 är m1 massan av objektet ett i kg, är m2 massan av objektet 2 i kg och r 2 är den kvadrerade Avståndet mellan de två centra för objekten i meter (m).
Jesse T. Compton, Gravitational Forces Between the Earth and Moon Hamilton County Department of Education High School

Så inte ens dragningskraften är densamma ens om datum på året är detsamma. Månen roterar runt jorden på 27 dygn. Eftersom månen också roterar kring sin egen axel på 27 dygn är det samma sida på månen vi ser hela tiden.

Nu är det också så att Solen har en dragningskraft på jordens vatten Sunpull, Tidvatten Skolkanalen 03.edu.fi/svenska/läromedel/rymd När både Solen och Månens dragningskrafter samverkar, så har vi sk. Springflod Springflod, Tidvatten, Skolkanalen 03.edu.fi/svenska/läromedel/rymd och när månen är ‘halv’ så har vi sk. Nipflod.

Det finns en hel del annat att lära in om månen och månens dragningskraft/tidvatten på jorden. För undervisningssyfte rekommenderar jag:
BBC/SVT:s Film Den blå planeten, Tidvatten från 2002.

One response to “Fakta om månen

  1. Pingback: 2012-s flippaste uttalande alla kategorier « Norah4you's Weblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s