PANGEA – kontinentalplattor

Pangea superkontinent för 254 miljoner år sedan

Pangea superkontinent för 254 miljoner år sedan

Pangea – viktig för Jordens historia  English text

Bakgrund till att Pangea bildades

Kortfattat kan det berättas att när jorden bildats/skapats för drygt 4,5 miljarder år sedan, så fanns det inte land eller vatten. Det som till slut skulle bilda land, hav och ge möjligheter till liv, det hämtade sina förutsättningar i naturvetenskapliga väl kända fysikaliska begrepp som:
* Centrifugalkraft
* Gravitation
* Rotation

Lärarruta:
Dessa och flera andra som varje svensk lärare i NO och eller Geografi samt Historia skall ha lärt in för att varje svensk elev skall ges möjlighet att när läraren lär ut själv lära in och förstå kräver att läraren har kunskap om och förståelse för Fysikens lagar och vad som följer av att jorden roterar.

PANGEA
(enkel förklaringsmodell)
För cirka 250 miljoner år sedan fanns en superkontinent. Fysikens lagar det vi i dagligt tal kallar Naturkrafter innebar att denna superkontinent utsattes för starka inre krafter. Jorden är inte ett perfekt klot. Vid polerna är jorden sedd utifrån rymden något tillplattad. Detta är en följd av jordens rotation, jordens avstånd till solen, lutning o.s.v. Se Fakta om jordens historia

När det uppkom något vi för att förenkla det kan kalla spänningar och sprickbildning, så blev resultatet ett stort antal plattor som antingen:
* kolliderade med varandra och stötte bort varandra
* kolliderade med varandra och gled över eller under varandra
Eftersom jorden snurrar och dessa plattorna ligger ovanpå, glider/flyter ovanpå ‘Den yttre manteln’ så spreds plattorna över årmiljonerna över hela vår planet.

I zoner där plattor kolliderar sker jordbävningar. I zoner där plattor glider isär och/eller sprickor uppkommer i plattor pga naturkrafterna, så sker vulkanutbrott.

Kortfattat kan det sägas att vulkanutbrott innebär att när spänningar ökar längre ner i jorden som är betydligt varmare än vad vår yta är, och dessa spänningar blir tillräckligt stora, så ‘måste’ trycket utjämnas och det sker genom att vulkanen vaknar till liv. En vulkan är en öppning där smälta bergarter, gaser o.s.v. för att lätta på trycket spys ut. Synligt är gasmolnen och lavan. Krävs fördjupning för de som skall undervisa om detta, men i vardagen räcker ovanstående som förklaringsmodell.

Advertisement

9 responses to “PANGEA – kontinentalplattor

  1. Pingback: Fakta om Jorden – Klimattroende glömt….. | Norah4you's Weblog

  2. Pingback: IPCC, FN och Media fortsätter sprida falska uppgifter om ”Klimathot” | Norah4you's Weblog

  3. Pingback: Klimatmål när inget klimathot finns, snurren! | Norah4you's Weblog

  4. Pingback: Verkligheten gäller, CO2-kramare | Norah4you's Weblog

  5. Pingback: Alarmerande okunskap, klimatkramare! | Norah4you's Weblog

  6. Pingback: Sanningen om CO2 – Kejsarens nya kläder (igen) | Norah4you's Weblog

  7. Pingback: MP saknar ”klimatkunskap” | Norah4you's Weblog

  8. Pingback: Ny sida Norah4facts not Fiction: Pangea – kontinentalplattor | Norah4you's Weblog

  9. Pingback: Erfarenhet utan grundläggande kunskap | Norah4you's Weblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s