Fakta om jordens historia

FAKTA OM JORDENS GEOLOGISKA HISTORIA

Jorden bildades för 4.54 miljarder år sedan. Fotosyntesen började för 3,5 miljarder år sedan. för mer information om Fotosyntes Fakta fotosyntes, Norah4factssida

För cirka 250 miljoner år sedan bildades Pangea en enda stor superkontinent som kom till genom sammanslagning av:

* Gondwana den superkontinenten bestod av nuvarande: Sydamerika, Afrika, Antarktis, Australien, Madagaskar, Arabiska halvön
och Indien.
samt
* Laurasien den superkontinenten bestod av nuvarande Nordamerika, Europa och Sibirien

Detta går att spåra dels i jordmagnetismens riktningar samt i de urbergsutlöp som i vår egen närhet visar hur Fennoscandia bildades i dagsläget räknas Skandinaviska halvön, Finland, Karelen och Kolahalvön till Fennoscandia. Men utlöpare finns ända borta i norra Skotlands högland.

Rekommenderas: Isotope Geology and Fennoscandian Lithospehere evolution, Edited by Keijo Nenonen and Pekka A. Nurmi; Geological Survey of Finland, Special Paper 49, 35–48, 2011

När krafterna på Pangea till följd av jordens cirkulationskraft, vobbling och varierande cirkulationshastighet (i stort sett har jorden saktat in sedan jorden bildades) samt alla jordbävningar och slitningar till följd av hur Pangea såg ut, så bröts Pangea upp i de kontinenter vi känner till idag.
Bild på Pangea kan du hitta här: Plate Tectonics – Pangaea Continent Maps, geology.com (ing. universitet och forskningsgrupper redovisas längst ner på sidan) Så glöm alla påståenden om att det inte finns bevis för Pangea. Det finns det tack vare isotopmätning som kan och har gjorts i lithosperen.

TEKTONISKA PLATTOR
När Alfred Wegener 1912 lade fram sin teori om de tektoniska plattorna vad det ingen som visste att det via isotopmätningar skulle gå att få hans teori bekräftad. Det har skett under senare tid. (läs länken ovan avseende Fennoscandia). Det var få som trodde på honom och ännu färre som förstod fullt ut varför kontinenter glider ifrån varandra respektive kolliderar med varandra. Än mindre av dessa fåtal förstod att tektoniska plattor kan glida längs med varandra samt att alla dessa rörelser i de tektoniska plattorna för oss vanliga dödliga märks i form av jordbävningar
För bra men enkel information om de tektoniska plattorna läs i de första geografikapitlen i varje svensk 7:as geografibok.
En bra sammanfattning samt illustation finns på Plattektonik och kontinentaldrift, Jordkolotet och Jordskorpan på Naturhistoriska Museets hemsida
samt på SGU-s hemsida. Där Du även kan läsa om skillnaden mellan jordbävning och vulkanutbrott som båda orsakas av rörelser och tryckförändringar i jordens yttersta skikt:
Jordbävningar och vulkaner. SGU.se

Advertisement

6 responses to “Fakta om jordens historia

  1. Pingback: Fakta om Jorden – Klimattroende glömt….. | Norah4you's Weblog

  2. Pingback: Klimatmål när inget klimathot finns, snurren! | Norah4you's Weblog

  3. Pingback: Verkligheten gäller, CO2-kramare | Norah4you's Weblog

  4. Pingback: Alarmerande okunskap, klimatkramare! | Norah4you's Weblog

  5. Pingback: Sanningen om CO2 – Kejsarens nya kläder (igen) | Norah4you's Weblog

  6. Pingback: MP saknar ”klimatkunskap” | Norah4you's Weblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s