Fakta Erosion

Erosion English text

Erosion är en naturlig process som pågår över tid. Längs våra kuster runt jordklotet är det vind-, temperatur-, våg- och gravitationserosion som är de viktigaste erosionskällorna.

Beroende på vilken grund som ‘landet’ ligger på, så varierar självfallet erosionens påverkan på landnära områden alldeles oberoende av vilket slags erosion som i respektive fall är den starkaste erosionskällan. Grovt räknat går det att säga att urberg nöts mindre än sand och jord. Men det är ju självklart.

När det är sand som finns längs kusterna och bebyggelse finns ovanpå, så är det två fenomen som är vanligt förekommande: Vind, vågor och temperatur gör att sandgrund gröps ur och land sjunker ovanpå eller rasar ner i form av skred. Beroende på område där detta sker, vågkraft samt styrka i ebb och flod kan detta innebära allt från att sand sprids ut över ett större område landnära, varvid det till synes kan se ut som om vattenytan höjts eller att sanden sprids med vågor och vind över mycket stora ytor.

En annan strandnära effekt av erosion, då i form av det slam, grus och sand samt föroreningar som bl.a. transporteras ut tack vare meandringen som floder och åar naturligt för med sig gjort att slam avlagras i så stor utsträckning att floddelta uppkommer. Vanlig skolkunskap som glömts bort kan repeteras på Floddelta, Wikipedia detta gör att större områden kring floder och åars utlopp samt i vattendrag och strandnära havsvatten över tid får att vatten däms upp längs stränder och stora felkällor i mätningar uppkommer.
Lästips:
Margareta B Jansson, Land erosion by water in different climates, avhandling Naturgeografiska institutionen Uppsala Universitet 1982

Advertisement

9 responses to “Fakta Erosion

  1. Pingback: Fakta om Jorden – Klimattroende glömt….. | Norah4you's Weblog

  2. Pingback: COP21-avtalet – dum, dummare, dummast | Norah4you's Weblog

  3. Pingback: Inget klimathot!!! däremot okunskapshot hos många | Norah4you's Weblog

  4. Pingback: Where have all the money gone, WWF? Sluta ljuga om ”klimatet” | Norah4you's Weblog

  5. Pingback: Verkligheten gäller, CO2-kramare | Norah4you's Weblog

  6. Pingback: Alarmerande okunskap, klimatkramare! | Norah4you's Weblog

  7. Pingback: Sanningen om CO2 – Kejsarens nya kläder (igen) | Norah4you's Weblog

  8. Pingback: MP saknar ”klimatkunskap” | Norah4you's Weblog

  9. Pingback: Matematik är svårt IPCC | Norah4you's Weblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s