Archimedes princip

ARCHIMEDES PRINCIP, enkel förklaring English text

Archimedes princip är en fysisk lag om flytförmåga som visar att alla föremål som sänks, trycks eller hålls nere i vätska “trycker” undan motsvarande storlek på vikten av det föremål, stort som litet, som sänks, trycks eller hålls nere i vätskan.
Vikten för den undanskjutna vätskan motsvarar storleken på upptrycket. Om vikten av det som sänks, trycks eller hålls ner i vätska är/blir mindre än vikten hos den förskjutna vätskan, så stiger föremålet/landet som tryckt undan vätska. För inlandsis och glaciärer som smälter medför detta att landhöjning påbörjas. Landhöjning är en retarderad rörelse där det land som först kommit till ytan utan inlandsis ovanpå har en landhöjning som först är stark men som sedan avtar samtidigt som land som senare sluppit inlandsis/glaciär pga att is smält har en annan landhöjningshastighet.

Ex, ett fartyg som sjösätts sjunker i vattnet tills vikten av vattnet det förskjuter är lika med fartygets egen vikt.
Samma sak gäller för isbit i glas som för av inlandsis nedtryckt land, t.ex. Grönland. Isbiten som smälter i ditt glas, höjer INTE vattennivån i glaset. När det gäller is som flyter i Arktis bör varje person som vill diskutera vattennivåer också känna till att densiteten förändras med salthalten. Men inget påverkar att Archimedes princip gäller där som när det är nertryckt land.

Notera också att om ett föremål eller ett land får så mycket vikt ovanpå sig att vikten är större än den undantryckta vätskans, så sjunker föremålet t.ex. ett fartyg eller land så att vätskan helt omsluter föremålet.*

Kom ihåg:
Vikt är en allmänt använd beteckning men egentligen ingen fysikalisk term. Massa, som mäts i kilogram, är den mängd materia som ett visst objekt har. Om vi väger samma sak först på jorden och sedan på månen, så kommer vågen att visa mindre på månen. Varför?
Det är här tyngd kommer in. Tyngd är gravitationens påverkan på ett föremål/ett objekt. Alltså är tyngd ett mått på en kraft. Därför mäts tyngd i Newton.

Kortfattad förklaring av Archimedes princip: Volymen på den vätska som trängs/trängts bort av ett föremål/objekt som helt eller delvis är nedsänkt i vatten motsvarar den del av föremålets/objektets volym som är nedsänkt i vätskan. För mer upplysning se Encyclopedia Brittanica om Archimedes princip

* Så till det allra mest elementära som även sk. klimatforskare borde känna till. (De har väl någon gång haft en isbit som smält i ett drinkglas?) Först måste jag nog introducera begreppet densitet.
Densitet är en fysikalisk storhet som talar om en massa/ett ämnes/ett objekts täthet. När det gäller vatten så är det inte vid 0 grader C utan vid +4 C som vattnet har sin största vikt. Densiteten för vatten varierar för vattnets olika former och samma massa väger olika som flytande vatten, som is och som ånga. Vid +4 °C har vatten densiteten 1,000 g cm-3. Densiteten för is är i runda tal 0,917 g cm-3. Vilket betyder att volymen för en ismassa är större än samma volym är när vattnet smält…..

Advertisement

36 responses to “Archimedes princip

 1. Pingback: Vad är Fotosyntes, Archimedes princip och Kolets Kretslopp, Maria Ehlin Kolk ? | Norah4you's Weblog

 2. Pingback: Feltänk Jan Björklund (L) – EU inte fredsbygge utan Elitidé | Norah4you's Weblog

 3. Pingback: Fakta om Jorden – Klimattroende glömt….. | Norah4you's Weblog

 4. hej jag behöver veta vem som äger bloggen, har en svenska källkritik svara gärna innan 18 maj

  • Vänligen skicka mig din mailadress. I övrigt kan du se under bloggartiklarnas copyrights. Jag är jag och mycket av det jag har i bloggen har jag haft uppe i samband med någon av de tre gånger jag läst. Du kan även hitta vem jag är om du söker på utdrag ur C-uppsats alternativt D-uppsats. vore tacksam få veta varför du har klagomål. Är det möjligen för att jag pga dyslexi inte ser om jag stavar fel och inte heller kan svenska grammatiken så bra som jag borde.

 5. Pingback: ”Snubblade” på detta … | Norah4you's Weblog

 6. Pingback: Lär dom sig aldrig nå’t? – Klimathots troende…. | Norah4you's Weblog

 7. Pingback: IPCC, FN och Media fortsätter sprida falska uppgifter om ”Klimathot” | Norah4you's Weblog

 8. Pingback: Inget klimathot!!! däremot okunskapshot hos många | Norah4you's Weblog

 9. Pingback: Obama är stor i orden, men liten på jorden…. | Norah4you's Weblog

 10. Pingback: Det var så roligt, jag måste skratta – Miljöpartiet | Norah4you's Weblog

 11. Pingback: Skärpning Miljöpartiet – var realister verkligheten gäller | Norah4you's Weblog

 12. Pingback: FN är INGEN Världsregering | Norah4you's Weblog

 13. Pingback: Where have all the money gone, WWF? Sluta ljuga om ”klimatet” | Norah4you's Weblog

 14. Pingback: Bråttom att Romson får avgå – INGET CO2-hot | Norah4you's Weblog

 15. Pingback: Sanningen om CO2 – Kejsarens nya kläder (igen) | Norah4you's Weblog

 16. Pingback: MP saknar ”klimatkunskap” | Norah4you's Weblog

 17. Pingback: Obama går vilse i pannkakan. | Norah4you's Weblog

 18. Pingback: CO2 – tomtarnas vaktparad | Norah4you's Weblog

 19. Pingback: Fakta om jorden | Facts not Fiction

 20. Pingback: 4:e skyfallet, men inte värsta | Norah4you's Weblog

 21. Pingback: Vad är landsänkning, SGU? | Norah4you's Weblog

 22. Pingback: Skattehöjning, Miljöpartiet, NEJ TACK! | Norah4you's Weblog

 23. Pingback: Matematik är svårt IPCC | Norah4you's Weblog

 24. Pingback: Självmål CO2-fantaster | Norah4you's Weblog

 25. Pingback: Lär ‘dom’ sig aldrig nå’t? | Norah4you's Weblog

 26. Pingback: Korrigerade värden inte sanna | Norah4you's Weblog

 27. Pingback: Oreda i leden bland CO2-kramare | Norah4you's Weblog

 28. Pingback: Västlänkens verklighet | Norah4you's Weblog

 29. Pingback: Klimatforskare ljuger – igen | Norah4you's Weblog

 30. Pingback: Regnet det bara faller ner | Norah4you's Weblog

 31. Pingback: Sluta ljuga CO2-fantaster! | Norah4you's Weblog

 32. Pingback: Fridolin gör bort sig | Norah4you's Weblog

 33. Pingback: 3 maj:s mest okunniga kommentar | Facts not Fiction

 34. Pingback: Erfarenhet utan grundläggande kunskap | Norah4you's Weblog

 35. Pingback: Verklighetens havsvattennivåer « Norah4you's Weblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s