Nätet och signalspaning

Det där med signalspaning.
Gamla tider – före nätet

I gamla tider var det mest telefoni och fax som var det som de myndigheter som efter domstols eller myndighetsbeslut inte bara fick spanas på. Redan när telefon och fax började användas, så fanns det i motsvarigheten till det som nu kallas särskilda villkor för tjänster till konsumenter en klausul som varje person som tecknade ett avtal om telefoni eller fax hade att godkänna, skriva under på manuellt, för att kunna teckna ett avtal om telefoni och/eller faxuppkoppling.
OBSERVERA att detta så länge telefonkatalogen gavs även fanns i den text som suppliern, i gamla tider Televerket (numera Telia) varje år gav ut.

Efter nätets tillkomst


Samma gäller än idag. Det saknar betydelse att det finns flera suppliers av telefontjänster, fasta och mobila. Texten i det finstilta idag är hos Telia:
6.4 Telia har rätt att skapa kopior av Innehållet för att fullgöra Tjänstens säkerhetsnivåer. Kunden är vidare införstådd med att den tekniska behandlingen av Tjänsten, inklusive Innehåll, kan involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och bearbeta Innehållet i enlighet med tekniska krav för anslutning av nätverk eller anordningar.

6.5 Telia förbinder sig att inte lämna ut Innehållet eller
Loggningsuppgifter till tredje man. Vad som nu sagts innebär inte något hinder för Telia att lämna ut Innehåll eller Loggningsuppgifter när sådant erfordras på grund av bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut.
Telias särskilda villkor för tjänster till konsumenter, telia.se
ALLA suppliers är I sin finstilta text tvungna att ha samma eller liknande villkor, krav att konsumenten måste godkänna att såväl uppgifter får lagras och lämnas ut.
Således har var och en som har telefon, mobil, fast eller mobilt bredband oavsett om det handlar om fast dator, laptop, skrivplatta eller annan uppkoppling med eller utan användande av nätet själv godkänt att utlämningen för ske efter domstols och eller myndighetsbeslut
Alltså första gången du skriver på ett avtal om någon form av uppkoppling fast eller mobilt så har du godkänt detta. Det gäller att läsa det finstilta i allt man godkänner med sin egen underskrift!

Signalspaning Sverige före FRA-lagen

Tänk dig att du har ett stort tomt vitt A4-ark. Detta vita ark motsvarar alla i Sverige. Om du på detta ritar in en cirkel som skall illustrera alla i Sverige som uppnått ålder då de får teckna eget avtal om fast eller mobilt abonnemang. (Gul färg)
 

Exempel 1:2

Exempel 1:2


I stora drag motsvarar detta alla som uppnått valbar ålder. Inte så att alla dessa äger rätt att rösta i något av våra val, de som är svenska medborgare får rösta i alla val och den lilla inre vita cirkeln motsvarar de som är valda till Sveriges Riksdag. Om vi sedan skall lägga till en cirkel som motsvarar sittande regering, svart färg i den vita cirkeln, så ser alla hur liten del av samtliga i Sverige det är som före FRA-lagen helt självständigt hade att besluta om vilka grupper som man fick spana på. Dvs detta helt lagligt och i enlighet med de säkerhetsbegränsningar som finns i allas våra rättigheter i Grundlagen.
 
Innan FRA-lagen kom var det oklart vad som gällde när nätet blev mobilt. Det fanns väldigt många svenska myndigheter som före FRA-lagen själva ägde rätten att begära avlyssning, signalspaning etc eller själva direkt ägde rätten att göra detta med eller utan domstolsbeslut. Domstolsbeslut innebar alltid en tvångsåtgärd och dessa finns beskrivna i såväl Grundlagarna som i t.ex. Brottsbalken när de får ske.

En annan sak som gällde innan FRA-lagen kom var också att du som tredje person kunde drabbas. Den gamla signalspaningslagen som hade sina rötter långt tillbaka under mellankrigsåren, gav klara besked att allt som kom fram vid signalspaning och eller avlyssning utifrån domstols eller myndighetsbeslut – det var myndigheten som beställt eller utfört åtgärden SKYLDIG att spara. Med andra ord om du i din släkt hade någon som det beslutats att spana på ena eller andra sättet på, så gjorde Offentlighetsprincipen även i de fall åtgärden föll under sekretesslagstiftning det nödvändigt för myndigheten att spara för den beslutade åtgärden mot person X helt ovidkommande uppgift om DIG om den någon gång i framtiden skulle kunna bli aktuell i annat ärende. Vi som är äldre kanske kommer ihåg en hantverkare som trots att hans arbetsgivare fått i uppdrag att utföra arbete i Karlskrona inte fick säkerhetsclearing för att det i hans lagrade uppgifter fanns uppgift om att han i sin ungdom tillhört visst parti. En uppgift som inte inhämtats i samband med arbetsuppgiften utan var av gammalt datum pga att alla uppgifter var tvungna att sparas.

Efter att FRA-lagen kom får inte sittande regeringar självständigt besluta om vilka grupper som kan anses t.ex. hota Rikets säkerhet etc. Nu är det hela Riksdagen som har att utse de som skall sitta i den grupp till vilken FRA får vända sig och motivera varför de vill signalspana. De som av ena eller andra skälet spanas på i enlighet med Brottsbalken är precis som tidigare att det krävs domstols beslut. OBSERVERA att inte ens alla domstolsbeslut i Sverige innebär att personen äger rätt att alltid få reda på alla uppgifter som ligger till grund för avlyssning etc.

Ytterligare en sak som begränsat sittande regeringars möjligheter att självständigt besluta vilka som FRA får signalspana på. Inte heller är det längre så att FRA och sittande regeringar kan besluta självständigt om hur mycket eller hur litet som FRA skall rapportera till Försvarsutskottet.
FRA till vilken all signalspaningsuppdrag numera är koncentrerade i enlighet med FRA-lagen får inte myndigheter självständigt signalspana längre utan detta är begränsat – finns några få undantag, har även fått en demokratisk kontrollfunktion som vi inte haft i Sverige tidigare. Ytterst få länder har denna biten. JO och Datainspektionen har rätt att göra kontroller för att se att till att inga uppgifter längre får lagras om tredje person. Tredje person är person som inte själv direkt omfattas av de kriterier som signalspaningen avser.

Tänk dig att det gula i cirkeln nedan motsvarar alla i Sverige. Den röda cirkeln motsvarar alla som är gamla nog att teckna egna abonnemang och som har minst en telefonuppkoppling fast eller mobilt för vanlig telefoni, för fax etc.
Exempel 2
Samtliga har alltså redan innan de går ansluter sig till nätet varit tvungna att godkänna villkor som innebär att suppliers får lämna ut trafikuppgifter samt i förekommande fall på domstols eller myndighetsbeslut även innehåll i den enskildes trafik.
OBSERVERA att alla länder har liknande villkorsklausuler.
Om vi utifrån detta lägger till en cirkel, hur stor är det ingen av oss som vet men vi vet att inte ens dagens superdatorer kan kolla varenda samtal, vart enda mail etc. till det skulle det gå åt så mycket energi att nyttan var minimal i förhållande till kostnaden. Förvisso skulle det gå att ha en lång rad ord som skulle kunna stoppas för kontroll manuellt. Dock är inte ens det detsamma som att läsa allt. Utan närmast motsvara en gammal dumplista där alla ‘fel’ trycks ut. Vilket en hel del svenska tidningars kommentarskontrollanter har lagt in i sina egna system om vad som får skrivas i kommentarerna som syns på skärm eller i tryckt upplaga. Låt mig ge ett exempel där detta blir ett svart fält.

Exempel 2:2

Exempel 2:2


Om fältet är för stort eller för litet har ingen annan än det demokratiskt tillsatta utskottet som ger klartecken till FRA samt FRA, JO och Datainspektionen en aning om. Det är för övrigt en av de bitarna som är viktigt att ha under sekretes ur Rikets säkerhetssynpunkt. Här som i alla andra länder.

Sedan har alla som använder sig av nätet behövt godkänna inte bara liknande klausuler utan också den klausul som funnits med sedan nätet skapades, Upphovsmannarätten finns hos USA-s militär det var de som bekostade utvecklingen oavsett vem som på deras uppdrag gjorde var. Skälet att nätet byggdes var främst Rymdkapplöpningen. Men det är en helt annan historia. I den mycket långa och självfallet finstilta klausuler som ingår i det Du måste godkänna för att få använda nätet, använda plattformar, få tillgång till ett IP-nummer via supplier, skicka mail, tillhöra social grupper o.s.v. Totalt är det ett stort antal tillfällen du som läser detta varit tvungen att godkänna avtal för att ens kunna läsa detta och ha möjlighet att kommentera eller t.ex. skicka ett mail om din uppfattning om länken hit o.s.v.

Så kom inte och klaga på att NSA signalspanar och avlyssnar. Det är helt i enlighet med vad du själv har godkänt och helt i enlighet med Amerikanska Konstitutionen samt USA:s lagar och dessutom godkänt av samtliga länder när de anslöt sig till nätet. Utan det godkännandet hade inte nätet blivit så stort som det är.

Advertisements

5 responses to “Nätet och signalspaning

  1. Hittar ingen dela-knapp? Bra inlgg, skulle grna dela det..

  2. Pingback: Inget svek mot men av Snowden | Norah4you's Weblog

  3. Pingback: Nu snurrar Microsoft | Norah4you's Weblog

  4. Pingback: Data och Signalspaning | Norah4you's Weblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s