Category Archives: Utbildning

Facts Homo Sapiens – Introduction page

While all Humans share same African origin, that alone doesn’t explain the full story of Homo Sapiens. Nothing is as simple as it seems in first sight. While it’s true that we Homo Sapiens all belong to one race, there are more differences as well as more common pieces among our genoms in the DNA than what was thought not so long ago.

Today scientists working with Genetic Studies have chances that 1900’s scientists only could dream of in fiction novels and films.

One example is
Ötzi the Iceman

The gut microbes of the Ötzi the Iceman, a 5,300-year-old mummy found frozen in a European glacier in 1991, have shed new light on the history of human migration, scientists said on Thursday…
….
When they tested the contents of his stomach, they found a bacterium called Helicobacter pylori, an age-old pathogen that has evolved into different strains according to the region of the world in which it is found.

“Surprisingly, a strain of bacterium in his gut shares ancestry with an Asian strain,” said the study in the US journal Science. “In contrast to the fact that most modern Europeans harbor a strain ancestral to north African strains.”
……
About half the people on the planet have the bacterium in their stomachs. It can cause ulcers or gastrointestinal distress and is typically spread among children when they play in dirt
Ötzi the Iceman´s 5,000-year- old stomach bug sheds light on human migration, the Guardian/science/2016/jan/08

and that’s not all:

Living people carry only trace amounts of Neandertal DNA, which makes its impact on health more striking. “The Neandertal genetic contribution to present-day people seems to have larger physiological effects than I would have naïvely thought,” says Pääbo, who helped launch this avenue of research by sequencing the first ancient genomes but was not involved in these studies. On average, Europeans and Asians have inherited about 1.5% of their genomes from Neandertals. Island Melanesians carry an additional 2% to 3% of DNA inherited from another extinct group, the Denisovans. Most Africans lack this archaic DNA because the interbreeding happened after modern humans left Africa. Our hidden Neandertal DNA may increase risk allergies, depression, sciencemag.org 2016/02/11

On the other hand scientists studying Genoms also can help finding the migration waves routes as well as in many cases when, or at least within which time spectra, the waves occurred.

Studies of these have been made all over the world. It’s not un-controversial due to the stigmatic that the Nazis caused and by the way, Swedes were unfortunatly for us the first who started a Race Institute in Uppsala. Today the Socialists try to point fingers at Left-siders in politic. Unfortunatly for them their front name Hjalmar Branting was standing side by side with the non-Socialist Parties in 1921.

Never the less such studies help us not only understanding the waves of Migration out of Africa but also help us to understand which type of genoms that can, not always will, cause illness if not precautions not to eat this or that and/or live in ways to prevent illness from occuring.

Advertisement

3 maj:s mest okunniga kommentar

cite>J

Du måste missförstått hela begreppet Global Warming. Du skriver om Sverige, Sverige, Sverige, när det precis som du säger blir färre och färre nötkreatur i Sverige, en viktig sak att titta på är just ordet global, något elever lär sig i åk 1.

Ditt försök till enkla poäng är nedvärderande för de som inte är korkade, fakta är att världen blir varmare och varmare, pol-isarna och världens glaciärer smälter tidigare och fortare (finns dokumenterat på faktamässigt korrekt vis), inte s.k. ”justerat”.

Tror du på allvar att det är ett problem med gradantalet i sig?, som att du skulle börja koka för att det blev ett par grader varmare? Hur dum får man bli? Det handlar om eftereffekterna, det handlar om att vädersystemet förändras och jordens arealer blir mindre och mindre för torkan gör savann till öken, vattennivåerna stiger.

Vad gör du när 3 miljarder människor förlorat sina hem och står och knackar (våldsamt) på din dörr, för deras möjlighet till hem och liv ligger under vatten för att pol-isarna och glaciärerna har smält.

Du kan tala om matematik hur du mycket du vill, men när ½ av världens befolkning inte har möjlighet till ett hem där de en gång hade, så flyttar de, likt alla människor…

Så mina fråga är till dig: Har du plats för 3 miljarder människor i din hall?

Här är lite enkel matte, eftersom du nu är så förtjust i det.

Mindre odlingsarealer = Mindre mat = Fler konflikter = Fler krig = Fler nödställda = Fler flyktingar = Fler människor på ett område = ?

Svaret på ekvationen: Olöslig, ? = Fler konflikter -> Fler människor på ett område, ad infinitum.

Min kommentar är slut och din respons är klart ointressant och felinformerad om din bloggs föregående skrifters någon info är att gå på. Du skrev bara på en fel morgon, en annan morgon hade jag redan varit på väg, bättre lycka nästa gång, för vi hörs inte igen Signaturen J i min bloggartikel Matematik och klimatfantaster, Norah4you 3 maj 2013

Påstående: Ditt försök till enkla poäng är nedvärderande för de som inte är korkade, fakta är att världen blir varmare och varmare, polisarna och världens glaciärer smälter tidigare och fortare (finns dokumenterat på faktamässigt korrekt vis), inte s.k. ”justerat”.
Verkligheten:Polarisarna smälter INTE tidigare eller fortare nu än för t.ex. 30 år sedan. Inte ens om man kapar, vilket klimatfantaster har tendens att göra med kurvor, vore påståendet korrekt.
Arctic Sea Ice Extent, ijis.iarc.uaf.edu som ger dagliga siffror utifrån den mätvariant som nu är vanlig.

Verkligheten är den att polaris smälter respektive fryser säsongvis. Detta beror på jordens vinkel mot solen, vobbling o.s.v. vilket ger olika årstider, samt om vi på jorden haft mycket stora vulkanutbrott där stoff täckt lager i atmosfären på sådant sätt att instrålning hindrats. Detta skedde 1341 efter stora utbrott på Island samt mellan Island och Grönland, detta skedde 1783 då Lakidimman gav upphov till kallare väder på stora delar av Norra Halvklotet, värst drabbat av det senare vulkanutbrottet var Europa. Extremväder, kalla vintrar och stort antal dödsfall i Europa.

Påstående: Tror du på allvar att det är ett problem med gradantalet i sig?, som att du skulle börja koka för att det blev ett par grader varmare? Hur dum får man bli? Det handlar om eftereffekterna, det handlar om att vädersystemet förändras och jordens arealer blir mindre och mindre för torkan gör savann till öken, vattennivåerna stiger.
Verkligheten: Det är inte sant att vattennivår stiger för att is smälter. Läs Archimedes princip och lär Er förstå vad det innebär. Archimedes princip, Norah4facts sida
Konkret: Oavsett om det är is i vatten eller is på land som trycker ner landet, så gäller att “alla föremål som sänks, trycks eller hålls nere i vätska “trycker” undan motsvarande storlek på vikten av det föremål, stort som litet, som sänks, trycks eller hålls nere i vätskan.

För övrigt undrar jag om dagens yngre aldrig har isbitar i sina drinkar? OM de har det, så vore det roligt att få höra vilka som råkat ut för att drinken svämmat över när isbiten smält? 😛

Så okunskapen och demonstrerandet av sin egen dumhet står kommentatören J för. Det är tillåtet att vara dum. Mycket dumt att bevisa det ÄVEN om den som gör det tillhör de dryga 80% av Grundskoleeleverna som inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet Fysik eller ens fått ha en lärare som överhuvudtaget läst Fysik ovanför Gymnasienivån. Båda företeelserna vanliga i Sverige efter Grundskolans införande och senare följande Kommunalisering av skolan!

Miljöfrågan-Rent vatten sidan

Har under efternattens lopp bearbetat fliken Miljöfrågan – Rent Vatten på Norah4you. Hoppas den är mer lättläst nu.
Miljöfrågan rent vatten, Norah4you sida

Fakta om solen


FAKTA OM SOLEN
Bakgrund: Det finns ett konsensus hos i princip alla som inte tillhör de som är bokstavstroende att solen är cirka 4-4,5 miljarder år gammal. Däremot varierar det om hur länge till man tror att solen kan vara sol för jorden. Där varierar det utifrån beräkningar om solens nuvarande mängd väte – som teoretiskt sett skulle ge lika lång livstid till för solen; och beräkningar på hur energiförluster i form av solstormar och annat skulle kunna ge – teoretiskt sett i varje fall 2 miljarder livsår till för solen.

99 % av Vintergatans totala massa finns i vår sol om Rymdportalen har rätt i sina beräkningar. (inte sett något som tyder på motsatsen hittills). Rymdportalen når du genom Astronomi/Solen, rymdportalen.com där kan du även läsa om den proton-protonkedja som gör att väte slås samman till helium. Vilket är en av grundförutsättningarna för att solenergin kan spridas ut och bl.a. utgöra basen för livet på jorden.

· Solens diameter brukar som rymdportalen anger ges som en ekvatorialdiameter 1.392.000 kilometer
· Redan Jean Picard, död 1682, beräknade den till ett näraliggande men något större diameter. Det var därför som sateliten som skickades upp 15 juni 2010 för att mer exakt mäta solens diameter fick hans namn. Frågan var om det möjligen skulle kunna vara så att solens diameter krympt (bl.a. på grund av solstormar) eller om det var så att hans beräkningar inte var tillräckligt exakta.

När det gäller solen, så har mätningen av den samlade strålningen från solen inte mycket mer än 40 års mätresultat att luta sig mot. Vad man sett där, och som i stort bekräftats av t.ex. dendrokronologiska mätningar av kol-14 i trä och när det gäller betyllium-10 i iskärnor (som inte ger exakta värden eftersom vatten även i frusen form tenderar att söka sig närmare jordens medelpunkt, dvs till lägsta punkt) stämmer något så när överens. Inte riktigt. Men de 40 årens mätresultat ger vid handen att solen ibland ‘går i ide’. Om man går ut ifrån de watt/m3 som solen enligt beräkningar strålar ut, så har man i stort sett en 11 års cykel. Vilket även kan ses på de sk. ‘transportbanden’ som tänjs ut. År 2008 nådde solplasmans strömmar nästan helt till polerna och tempot i transportbandsrörelserna norr och söder om solens ekvator var ovanligt lågt. Dr Mausumi Dikpati och hennes forskarlag vid Center for Atmospheric Research, Colorado, presenterade efter beräkningar och mätningar en teori att det finns någon form av ‘havsströmmar’ i form av varm plasma som rör sig under solens yta. Kan mycket väl vara så även om jag inte helt får ihop det med strängteorin. Till skillnad från många andra tycker jag strängteori förklarar det mesta på ett enkelt sätt om man utgår från ett problem som rör energi och energisrörelser, samt påverkan och använder sig av strängteorins möjligheter vid analys.
Vet inte om du vet, men det var härom året som det bevis kom som tycks visa att strängteorin är en hypotes som kan leda till en hållbar slutsats om energin. Vilket i och för sig kommer att få stor impacts på en hel del annat vi fått lära oss. Men det lämnar jag därhän här.

Tips för den som vill få enklast möjliga förklaring om strängteorin:
Brian Greene, Ett utsökt universum, pocketupplaga på svenska 2002
vill du läsa den engelska utgåvan:
Brian Greene, The elegant universe : superstrings, hidden dimensions and the quest for the ultimate theory, NY 1999
ISBN 0-393-04688-5

Innan jag i andra artiklar går igenom Solens påverkan på jorden beroende på var i vår ellips runt solen vi befinner oss och vilken vinkel etc, samt självfallet även Fotosyntesen, Kolets kretslopp, Vattnets kretslopp m.m. så vill jag bara be dig hålla i minnet följande enkla övning som elever på 1930-talet fick göra i andra klass Folkskolan:
Man öppnar en dörr och tänder ett stearinljus. Om man håller stearinljuset nära tröskeln, ‘drar’ ljuslågan åt ett håll. Notera. Håll så stearinljuset högst upp i dörröppningen. Notera åt vilket håll ‘ljuslågan drar’.
Slå sedan upp t.ex. Gaser och Gaslagar, Johan Andersson, Elmira Mohammadi ochMattias Petersson, Fysik Chalmers där grundläggande kunskap som du borde haft med dig finns i första avsnittet. Resten bör du läsa för att förstå att det där med gaser och värme inte är så enkelt som CO2-folket försöker få det till.

Fakta om jorden

Fakta om jorden

Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Repetera:
* Centrifugalkraft
* Gravitation
* Rotation

Jordens diameter
Jordens diameter är 12 756 km vid ekvatorn. (Jordens radie är då hälften)
Jorden

Högsta höjd och största djup
Jordens högsta berg, Mount Everest är ;8 848 meter högt.(Med andra ord 8 km 848 meter)
Jordens största djup Challangerdjupet i Marinergraven, Stilla Havet, 11 034 meter djup. (Med andra ord 11 km 34 meter)

Människan har tagit sig till månen som ligger cirka 384 392 km (Medelavstånd) bort. Få forskningsprojekt har haft möjlighet att komma ner till det djupet. Skälet är att trycket ökar med djupet.

Övning som visar fakta bakom bilden ovan
Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänka, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor överhuvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.

Mer fakta om jorden 

*  Drygt 70% av jordens yta består av vatten. Hav, sjöar, älvar, floder, bäckar o.s.v.

Vattnets kretslopp:
The watercycle

*  På ‘land’ har vi rester efter de senaste istiderna. Men Archimedes princip gäller oavsett om vi har att göra med glaciärer(som tynger ner land) eller is i Arktis (flyter i ‘havet’) eller is och glaciärer i t.ex. Antarktis där det finns såväl drivis som is på  land.

Övning som visar att ingen havsyta stiger för att is smälter. (Hämtad ur min egen fysiklaborationsbok från 4:e klass, då kallad mellanstadiet):
Markera med färgad tejp runt ett glas en liten bit från glasets kant. Fyll glaset med isbitar. Häll försiktigt på vatten. (Ju kallare vatten, ju längre tar det för isen att smälta). Fortsätt hälla på vatten upp till den färgade kanten. (En del is kan sticka upp över vattenytan). Låt glaset stå i rumstemperatur. Markera med penna/annan färgad tejp vattenytan när isbitarna smält. Förklara resultatet! Tips: Vatten som fryser till is tar upp större volym än vatten i smält/rinnande form.

*  Havsyta är ALDRIG ett exakt mått. När man vetenskapligt talar om havsnivåer så  är det medelvärden över en lång period, minst ett år, där man jämför högsta och  lägsta värde under dygn. Glöm aldrig bort månens dragningskraft på vatten.

Jordens totala vattenmängd är cirka 1 360 000 000 km3. (Alltså 1 miljard 360 miljoner kubikkilometer) Om du är osäker på vad siffrorna står för repetera skillnaden mellan kvadrat och kubik…

Havsytan på en punkt, vilken som helst, är alltid beroende av Jordens cirkulation runt sin egen axel samt runt Solen, Havsströmmar, Månens och Solens dragningskraft (Gravitation) m.m. Detta innebär att ute på öppet hav, så är verkliga avståndet till jordens medelpunkt ett avstånd som varierar mer än den uppmätta våghöjden. På en och samma punkt kan avståndet variera med upp till 48 meters skilda mätvärden under ett dygn.

Tidvatten är ett resultat av månens och solens dragningskraft, jordens rotation, havsströmmar m.m. Den största uppmätta tidvattenskillnaden (tidvattenhöjningen) mellan lågvatten och högvatten förekommer i Bay of Fundy innanför Nova Scotia i Kanada med en variation på 20 m.
I Nordsjön kan nivåskillnaden vara 12–13 meter i vissa områden vid de brittiska och franska kusterna.
Tidvatten, dykarna.nu lexicon

Som jämförelse kan nämnas att i Östersjön kan vattenytan variera under en och samma dag med upp mot 50 cm. Här är det också så att vattenytan under ett år når en högsta respektive lägsta nivå beroende på om vindarna blåser mot eller från land samt vilken årstid (säsong) som råder.

*Landhöjning är ett resultat av att tyngd, t.ex. i form av glaciär, stora mängder is/snö smälter. Se Archimedes princip ovan.

Is smälter alltid först där solen först når isens yta. Detta innebär i stort att glaciärer och inlandsis smälter från söder till norr och att landet som först kom över ytan efter senaste inlandsisen är det som först “reste” sig ur havet. Landhöjning är en retarderad rörelse. Dvs. den avtar med tiden. Landsänkning förekommer då urberg, t.e.x här i Sverige tippar när landet i norr fortfarande reser sig mer än det i söder. Exempel på detta är att Sverige söder om en linje mitt i Halland över mot mitt i Kalmar län(ungefär) sjunker medan landet norr om linjen fortfarande reser sig.

*  En gång för länge sedan var all landmassa sammanhängande (Se Pangea nedan) men bröts upp och flyttades runt p.g.a. att jorden snurrar dels runt sin egen axel. Det är dessa två faktorer: en landmassa som brutits upp till de tektoniska plattor vi känner till idag,  och att de rör sig mot eller från varandra.

* Tektoniska plattor

Pangea, den ursprungliga kontinenten när all landmassa hängde samman har pga de ovan beskrivna förlopp över tid samt centrifugalkraften brutits upp i ett antal tektoniska plattor som vi i dagligt tal bara förbinder med våra olika kontinenter. I grova drag har vi 7 större och ett stort antal mindre hårda ‘plattor’ som rör sig runt på jordens yta. Jordskorpan, på din cirkel ungefär motsvarande 3,5-7 cm (varierar runt jorden) in från din cirkelsyta, flyter ovanpå materialet i jordens mantel.

Övning för skolelever:

Om Du tar en bok och din kompis tar en annan och ni ställer Er mitt emot varandra och håller böckerna ungefär lika högt, så händer ett av följande fenomen när ni för dem mot varandra:

* De kolliderar och viker sig båda
* De kolliderar och den hårdaste pressar bort eller ner den andra
* De kolliderar och glider över respektive under varandra.

De ‘effekter’ som vi människor upplever dem av att de tektoniska plattorna flyter omkring och gnager på alternativt kolliderar med varandra upplever vi som jordbävningar, vulkanutbrott etc. Under en lång tidsperiod, flera miljoner år förändrar detta också hur våra berg ser ut, veckbildningar m.m.

Jordaxelns lutning, oblikviteten, varierar relaterat till jordens rotationsriktning mellan 22,1 och 24,5 grader (glöm inte att en cirkel har 360 grader, rätvinkel 90 o.s.v.) Denna variation är relativt regelbunden och återkommer per vart 41 000 år. Vi har fn en minskande vinkel.

Jorden vobblar, dvs utöver att jordaxelns lutning varierar med en tidscykel på 41000 år så varierar dessutom axeln relaterat till solen och andra pga att jorden precis som en gyrosnurras topp ‘vacklar’ när farten saktar ner eller ökar. Denna vobbling har för jordens del en tidscykel på 26000 år.

Sammanfattning fakta Jorden

Alla ovanstående faktiska uppgifter måste tas med i beräkningen när man skall räkna på jordens “klimat”.

Men det är inte nog med det. Vi har hav också. Havsbotten är inte någon plan yta. Berg och gravsänkor finns i våra världshav. Nära land har vi ofta mindre djup pga att tektoniska plattorna även har stora delar av sig osynliga för vårt öga. Under havsytan är jordens “skorpa” varierande tjock. I områden där två eller flera tektoniska plattor kolliderar eller rör sig från varandra har vi de största “bovarna” (om det hade varit sant att det handlat om bovar 🙂 ) till alla CO2-utsläpp.

Mer än 90% av jordens samlade CO2-utsläpp under ett år kommer från vulkaner på land eller under havsytan samt jordbävningar som alltid är ett resultat av naturkrafter som får de tektoniska plattorna att röra sig.

Människan behöver CO2 för att överleva. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.Fotosyntes

Övriga fakta om jorden

* Tektoniska plattor mera information:
Får vi en kollision mellan två tektoniska plattor på stort djup så rör sig vattenringarna ut från kollisionspunkten, t.ex. en jordbävning under havet, och reagerar genom att antingen förstärka varandra så vi får en tsunami in mot land, eller försvaga varandra och ändra riktning. Tillsammans med jordens centrifugalkraft och vattnets kretslopp i naturen (slå upp om Du inte vet vad jag menar), så får vi en rörelse i världshaven.

* Havsströmmar finns i alla världshaven. Havsströmmar som regelbundet eller säsongvis förekommer kan vara varma respektive kalla havsströmmar. När vatten når temperatur över 27 grader, så “dunstar” vatten upp i form av vattenånga. Det är i de stora världshaven där havsströmmar möts, skiljs och beroende på avstånd till solen ytströmmarna (finns djupvattenströmmar också) som “oväder” cykloner, orkaner etc bildas beroende på skillnad i lufttryck (överkurs för de som inte lärt in Vattnets kretslopp redan i årskurs 5)

Läs mer om Havsströmmar på Hur uppstår havsströmmar, Illustrerad Vetenskap IV nr. 13, 2004

Multiplication with decimal

Swedish text

Fakta Matematiska beräkningar.

 

Multiplikation med decimaler.

Bakgrund: Om man vill veta svaret på vad 0,03819 blir om någon vill öka det värdet 5% gäller det att hålla i minnet vad 5 % är. Vilket i CO2-folkets fall vara kunskap som gått förlorad eller så missade de i årskurs 5 när multiplikation med decimal förr i tiden ingick i vad man skulle lära sig. De som gått grundskolan fick i många fall mer mängdlära först och multiplikation med två decimaltal först i 7:an. Liknande har tyvärr inträffat i kunskapsförvanskning i nya skolformer i stor del av världen.

Därav att t.o.m. sk. erkända forskare, erkända inom sina specialområden men i stort okunniga om det som går utanför deras djupkunskap, räknar fel gång på gång och missar detta faktum…..

 

Exempel ovan:

0,03819 x 5/100  kan även skrivas 0,03819 x 0,05. Uträknat ger det 0,0019095

Nu var i och för sig 0,03819 ett värde som är avrundat uppåt men det gör inte saken bättre för de som missade dessa enkla matematiska beräkningsregler för multiplikation där siffrorna som skall beräknas är skrivna i decimalform.

 

Hoppas innerligt att de flesta som läser detta åtminstone förstår följande:

 

Om vi skall öka ett värde 0,03819 med 5 % så blir beräkningen följande:

 

   0,03819

+ 0,0019095

= 0.0400995

 

Vilket ger vid handen för alla som kan det de borde kunnat i matematik som sämst när de lämnade 7:an att båda värdena när det skall avrundas till 2 decimaler blir, 0,04.

 

Vad är det jag visat ovan? Jo den enklaste varianten av förklaringsmodell för de som går och fantiserar om att CO2-värdet OM det höjdes med 5% vilket förs fram som skräckscenario ändå är samma 0,04% som det CO2 värde som först uppmättes i atmosfären på 1700-talet och som varit detsamma, inte ökat på det sätt som icke matematiskt begåvade försökt få det till.

 

Kuriosa i sammanhanget är att det scenario som utifrån naturens egna lagar där ett antal kretslopp ingår som CO2 folket glömt bort idag, är att när teorierna om CO2 ökningen presenterades 1896[1], så gjorde den mycket kände Svante Arrhenius, vetenskapsman inom såväl Fysik som Kemi, också en felplacering av sitt decimalkomma. Han trodde att CO2 halten år 1995 skulle vara 0,7%…. men läser man hans beräkningar så ser man var han gjorde felet och att värdet om hans beräkningar av naturens egen förändring skulle vara 0,07%. Dock är det idag samma som på 1700-talet dvs. 0,04% när vi avrundar till två decimaler.

 

Kuriosa: På 1930-talet förutsattes det att även fjärde och som sämst femteklassare klarade ovanstående beräkningar. Då skulle elever som gått ut fjärde årskursen kunna och de som i femte gick över till realskolan repetera tal som t.ex.: ”Hur mycket salt finns det i 1650 kr havsvatten, som innehåller 3.4% salt? (tal 590 sid 51; Rendahl-Wahlström-Frank; Räknebok för realskolan första delen För den fyraåriga realskolans första klass, Stockholm 1930)


[1]        Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896 publicerat Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911

Fakta CO2-värden/Facts CO2-figures

Swedish version

Fakta först.
Jordens atmosfär består i huvudsak av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Det verkliga värdet för Koldioxid i atmosfären har under hela den tid som de kemiska beståndsdelarna i Atmosfären kunnat mätas varit 0,038% när det gällt normalt icke helt torrt verkligt observerat värde. Rent teoretiskt skall CO2 ha 0,033 under förutsättning att det inte funnits fuktighet i atmosfären. Vilket det bevisligen finns. Nu kommer det där med matematikokunskaperna in:
Även OM det varit så att van Loon G.W:, Duffy S.J. i sin van Loon G.W:, Duffy S.J., i sin Environmental Chemistry, a global perspective, Oxford 2000 hade haft rätt i sin förmodan att

”Koldioxidutsläppen som följd av mänskans handlingar utgör årligen en frigivning av ca 7 Gt kol (bundet till syre). Tre fjärdedelar av denna mängd frigörs genom förbränningen av fossila bränslen och en fjärdedel friges som följd av förändringar i utnyttjandet av landområden (minskning av skogsareal etc.). Av dessa 7 Gt kol kommer 2 Gt att bindas i havet, 2 Gt i växter som följd av ökad tillväxt, medan de resterande 3 Gt samlas i atmosfären. Detta innebär en ökning på 1,5 ppmV årligen, vilket är en ökning på 0,5 % av den totala halten, som ökar värme/energiabsorption i atmosfären med ca 50 W/m2″ citatet från Undervisningen av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet, Helsingfors Universitet Institutionen för kemi 2006

innebär 0,5% ökning av den ‘totala halten’ CO2 inte att CO2 ökar till över 0,4% utan att 0,5% av 0,038 (avrundat värde) rent teoretiskt SKULLE kunna innebära att

0,038 + 0,00038/2 dvs. 0,03819 rent teoretiskt skulle kunna uppnås, dock inte under ett år, där har även dessa kemiska forskare dribblat bort sig i matematiken, utan under en lång följd av år (i verkligheten rent teoretiskt under 100 år).

Nåväl eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.

 

Lämplig läsning

”Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Tillägg 14 december 2012 Det finns anledning att vara skeptisk till FN, SvD.se 14 december 2012