Search Results for: Fakta om solen

Fakta om solen

FAKTA OM SOLEN Bakgrund: Det finns ett konsensus hos i princip alla som inte tillhör de som är bokstavstroende att solen är cirka 4-4,5 miljarder år gammal. Däremot varierar det om hur länge till man tror att solen kan vara … Continue reading

3 maj:s mest okunniga kommentar

cite>J Du måste missförstått hela begreppet Global Warming. Du skriver om Sverige, Sverige, Sverige, när det precis som du säger blir färre och färre nötkreatur i Sverige, en viktig sak att titta på är just ordet global, något elever lär … Continue reading

Fakta om månen

FAKTA OM MÅNEN Månen finns cirka 384.400 kilometer bort från jorden dvs 38.440 mil bort när den är som närmast. Den eliptiska banan runt jorden tar månen som längst 406.700 km bort från jorden. Månens dragningskraft under olika faser och … Continue reading

Fakta Landhöjning

FAKTA Landhöjning © Johansson Inger E, Facts not Fiction, WordPressblogg november 2012   Under senaste istiden när norra Europa, och österut långt bort till östra Sibirien, med motsvarighet på den nordamerikanska kontinenten, låg under ett kilometertjockt istäcke, på sina håll … Continue reading

Fakta Fotosyntes

FOTOSYNTES (English text Photosynthesis Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha … Continue reading

Fakta om jorden

Fakta om jorden Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m. Repetera: * … Continue reading

PANGEA – kontinentalplattor

Pangea – viktig för Jordens historia  English text Bakgrund till att Pangea bildades Kortfattat kan det berättas att när jorden bildats/skapats för drygt 4,5 miljarder år sedan, så fanns det inte land eller vatten. Det som till slut skulle bilda … Continue reading