Fakta om solen


FAKTA OM SOLEN
Bakgrund: Det finns ett konsensus hos i princip alla som inte tillhör de som är bokstavstroende att solen är cirka 4-4,5 miljarder år gammal. Däremot varierar det om hur länge till man tror att solen kan vara sol för jorden. Där varierar det utifrån beräkningar om solens nuvarande mängd väte – som teoretiskt sett skulle ge lika lång livstid till för solen; och beräkningar på hur energiförluster i form av solstormar och annat skulle kunna ge – teoretiskt sett i varje fall 2 miljarder livsår till för solen.

99 % av Vintergatans totala massa finns i vår sol om Rymdportalen har rätt i sina beräkningar. (inte sett något som tyder på motsatsen hittills). Rymdportalen når du genom Astronomi/Solen, rymdportalen.com där kan du även läsa om den proton-protonkedja som gör att väte slås samman till helium. Vilket är en av grundförutsättningarna för att solenergin kan spridas ut och bl.a. utgöra basen för livet på jorden.

· Solens diameter brukar som rymdportalen anger ges som en ekvatorialdiameter 1.392.000 kilometer
· Redan Jean Picard, död 1682, beräknade den till ett näraliggande men något större diameter. Det var därför som sateliten som skickades upp 15 juni 2010 för att mer exakt mäta solens diameter fick hans namn. Frågan var om det möjligen skulle kunna vara så att solens diameter krympt (bl.a. på grund av solstormar) eller om det var så att hans beräkningar inte var tillräckligt exakta.

När det gäller solen, så har mätningen av den samlade strålningen från solen inte mycket mer än 40 års mätresultat att luta sig mot. Vad man sett där, och som i stort bekräftats av t.ex. dendrokronologiska mätningar av kol-14 i trä och när det gäller betyllium-10 i iskärnor (som inte ger exakta värden eftersom vatten även i frusen form tenderar att söka sig närmare jordens medelpunkt, dvs till lägsta punkt) stämmer något så när överens. Inte riktigt. Men de 40 årens mätresultat ger vid handen att solen ibland ‘går i ide’. Om man går ut ifrån de watt/m3 som solen enligt beräkningar strålar ut, så har man i stort sett en 11 års cykel. Vilket även kan ses på de sk. ‘transportbanden’ som tänjs ut. År 2008 nådde solplasmans strömmar nästan helt till polerna och tempot i transportbandsrörelserna norr och söder om solens ekvator var ovanligt lågt. Dr Mausumi Dikpati och hennes forskarlag vid Center for Atmospheric Research, Colorado, presenterade efter beräkningar och mätningar en teori att det finns någon form av ‘havsströmmar’ i form av varm plasma som rör sig under solens yta. Kan mycket väl vara så även om jag inte helt får ihop det med strängteorin. Till skillnad från många andra tycker jag strängteori förklarar det mesta på ett enkelt sätt om man utgår från ett problem som rör energi och energisrörelser, samt påverkan och använder sig av strängteorins möjligheter vid analys.
Vet inte om du vet, men det var härom året som det bevis kom som tycks visa att strängteorin är en hypotes som kan leda till en hållbar slutsats om energin. Vilket i och för sig kommer att få stor impacts på en hel del annat vi fått lära oss. Men det lämnar jag därhän här.

Tips för den som vill få enklast möjliga förklaring om strängteorin:
Brian Greene, Ett utsökt universum, pocketupplaga på svenska 2002
vill du läsa den engelska utgåvan:
Brian Greene, The elegant universe : superstrings, hidden dimensions and the quest for the ultimate theory, NY 1999
ISBN 0-393-04688-5

Innan jag i andra artiklar går igenom Solens påverkan på jorden beroende på var i vår ellips runt solen vi befinner oss och vilken vinkel etc, samt självfallet även Fotosyntesen, Kolets kretslopp, Vattnets kretslopp m.m. så vill jag bara be dig hålla i minnet följande enkla övning som elever på 1930-talet fick göra i andra klass Folkskolan:
Man öppnar en dörr och tänder ett stearinljus. Om man håller stearinljuset nära tröskeln, ‘drar’ ljuslågan åt ett håll. Notera. Håll så stearinljuset högst upp i dörröppningen. Notera åt vilket håll ‘ljuslågan drar’.
Slå sedan upp t.ex. Gaser och Gaslagar, Johan Andersson, Elmira Mohammadi ochMattias Petersson, Fysik Chalmers där grundläggande kunskap som du borde haft med dig finns i första avsnittet. Resten bör du läsa för att förstå att det där med gaser och värme inte är så enkelt som CO2-folket försöker få det till.

Advertisement

Comments are closed.